Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Definició de l'Arquitectura Tecnològica

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és un organisme adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és l'empresa pública encarregada de planificar i gestionar el cicle integral d'aigua a Catalunya.

L'ACA tenia la necessitat d'evolucionar la seva arquitectura tecnològica, a causa de l'obsolescència d'alguns dels seus components i els nous reptes com a Administració Pública. Per a això va sol·licitar a IN2, com a consultors especialitzats Open Source, el suport per a la presa de decisions tecnològiques.

 

En aquest projecte de consultoria es va definir la nova arquitectura tecnològica que incloïa:

 • Generació dels models funcionals i tècnics de la nova arquitectura a curt, mitjà i llarg termini: conjunt de components, serveis i procediments. Utilització d'estàndards.
 • Definició dels components software a curt termini: gestor de portals i de continguts, producte BPM, servidor d'aplicacions i producte d'interoperabilitat (ESB)
 • Definició de les característiques principals de l'entorn de desenvolupament.
 • Incorporació de les tendències tecnològiques de mercat, tenint en compte les iniciatives de la Generalitat de Catalunya.

Després de la consultoria inicial, es va presentar i va definir un catàleg de productes que incloïa un portal & ECM, un BPM, entre altres. Aquest catàleg de productes es va incloure en una arquitectura model consensuada pel ACA i es va detallar i va documentar l'entorn de desenvolupament associat al mateix. Dins de la consultoria es va definir, també conjuntament els plans d'acció per implementar les conclusions d'aquesta.

Categories

 • Sectors
 • Administracions Públiques
 • Oracle
 • Consultoria tecnològica
 • Implantació de solucions
 • Gestió documental
 • Portals
 • Interoperabilitat
ACA