Banc de Sang i Teixits

Portal del Donant de Sang

El Banc de Sang i Teixits (BST) és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir el proveïment i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, sent el centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades.

El BST buscava desenvolupar i implantar un Portal del Donant de Sang que millorés la comunicació amb els donants, oferint les següents funcionalitats:

  • Consulta i modificació de les dades de contacte
  • Històric de donacions
  • Consulta de les dades de l'última analítica
  • Programació de la propera donació i consulta de disponibilitats per centre
  • Accés a la carpeta personal de salut

Tecnològicament s'ha resolt amb la implantació i parametrització de la plataforma de portals Open Source Liferay com a bastidor de portlets que aporten les funcionalitats desitjades.

La interconnexió de la capa web oferta pel portal amb el back-office del BST s'ha realitzat mitjançant WebServices deslligant tecnològicament les dues capes.

El portal disposa de mecanismes d'Autenticació sobre la base de certificats digitals garantint la interoperabilitat amb la resta de sistemes sanitaris.

Donada la sensibilitat de les dades és de màxima importància l'enviament de les dades per canals segurs i l'accés d'usuaris mitjançant certificats digitals. Per a això s'ha realitzat la seva validació amb la plataforma PSIS de CATCert i s'ha sincronitzat entre Liferay i el back-office el repositori d'usuaris. Finalment, quant a la seguretat de les dades, tota la comunicació entre client, servidor i back-office s'ha realitzat amb l'ús de canals segurs SSL.

Categories

  • Salut y Afers Socials
  • Liferay
  • Consultoria tecnològica
  • Implantació de solucions
  • Portals