CASS

Plataforma de gestió de tràmits i continguts

La CASS és una entitat parapública i té la missió d'assegurar la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema andorrà de seguretat social, sota el control del Govern.

Té com a principals missions,
            1. Formalitzar inscripcions, altes, baixes i variacions de dades
            2. Percebre les cotitzacions socials 
            3. Fer efectives les prestacions 
            4. Assumir les tasques d'inspecció i de control inherents a la seva missió
            5. Gestionar el contenciós fins a la recaptació de les sumes degudes i/o fins a l'aplicació de sancions corresponents
            6. Citar i reclamar per via judicial els deutors i els infractors
            7. Totes aquelles funcions previstes per la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social o altres normatives.

A causa d'això, la CASS necessitava una plataforma de gestió de tràmits i continguts, amb els següents objectius: 
* Modernitzar i millorar el portal actual amb una doble orientació: continguts i tramitació.
* Incorporar noves funcionalitats i tràmits i dotar al portal de la infraestructura adequada per oferir la disponibilitat i nivell de servei requerit. 
* Disposar d'eines avançades per a la gestió de tràmits i processos.

Per a això es va sol·licitar a IN2 la realització dels següents serveis:
*consultoria per a la definició del projecte.
*presa de requisits.
*anàlisis d'arquitectura.
*desenvolupament de les funcionalitats.
*implantació d'una plataforma de gestió de tràmits i continguts.

La solució final és una combinació d'un component de Portal (LIferay) i un altre de Gestor Documental (Alfresco), tots dos Open Source i en servei d'alta disponibilitat.

Els principals desenvolupaments sobre el portal Liferay es divideixen en:
*Gestió de continguts: Conceptualització de la part pública del portal, desenvolupament dels components que conformen el disseny gràfic i desenvolupament d'estructures i plantilles que permeten la posterior introducció de continguts per part de la CASS.
*Plataforma de tramitació:
- Desenvolupament de més de 10 portlets de tramitació disponibles en la part privada del portal.
- Construcció d'un framework d'interacció entre el portal Liferay i els elements de Back-Office (AS400). La interacció AS400
– Liferay permet en la tramitació que la lògica recaigui en el back-office i la presentació recaigui en els portlets desenvolupats.
- Utilització en els tràmits de signatura electrònica mitjançant certificats d'usuari i empresa (CASS). 
*Desenvolupaments web 2.0:
- Incorporació de tecnologia AJAX en els portlets de tramitació.
- Butlletins de notícies i subscripcions d'usuaris

Dins del projecte es va implantar una solució de Gestió Documental Corporativa Open Source, basada en Alfresco, el qual opera en manera alta disponibilitat (clúster) i integrat amb el portal Liferay.

La responsabilitat d'Alfresco en l'àmbit del projecte recau principalment a ser la plataforma de registre de la tramitació, emmagatzemant i permetent la posterior cerca i consulta de totes les operacions realitzades pels usuaris donis dels portlets de tramitació.

La integració Alfresco – Liferay es realitza de forma transparent a l'usuari mitjançant trucades RMI permetent la comunicació d'ambdues APIs. 

L'entorn tecnològic és Alfresco, Liferay, J2EE.

https://online.cass.ad/

Categories

  • Administracions Públiques
  • Alfresco
  • Liferay
  • Consultoria tecnològica
  • Implantació de solucions
  • Gestió documental
  • Portals