Institut Català de la Salut

Gestió documental per a centres assistencials.

L'Institut Català de la Salut (ICS), organisme depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, tine com a missió donar una atenció d'excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l'àmbit de la salut a Catalunya.

L'ICS va sol·licitar a IN2 la implantació d'una gestió documental per a la gestió de la documentació de qualitat dels centres assistencials de Barcelona ciutat, com a primer pas per a la construcció d'una plataforma que integrarà un portal d'usuari, una eina de gestió de processos i la gestió documental estesa als centres d'atenció primària de la ciutat de Barcelona

 

L'estructura de la informació necessària per albergar els documents amb els quals treballarà l'ICS es va construir sobre un repositori documental estructurat jeràrquicament en espais de treball col·laboratiu que al seu torn estaran organitzats en carpetes en les quals s'albergaran els diferents tipus de documents. IN2 també va simplificar el procés d'organització important les metadades dels documents MS Office i important-los en Alfresco CE.

Categories

  • Administracions Públiques
  • Alfresco
  • Salut y Afers Socials
  • Consultoria tecnològica
  • Gestió documental