Interoperabilitat

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d'informació i dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells1.  

Per tant, una solució d'interoperabilitat pot ser tan senzilla o complexa com requereixin les necessitats d'intercanvi d'informació. 

L'experiència de IN2 en projectes d'interoperabilitat (integració de sistemes, Open Data, publicació de serveis, etc) ens permet seleccionar la millor solució a les necessitats del client. 

IN2 disposa d'equips de treball experimentats en:

  • Definició de arquitectures orientades a serveis (SOA), definint quins són els components més adequats: ESB, DSS, etc.
  • Definició de metodologies i directrius per a la gestió del cicle de vida dels serveis.​
  • Govern SOA.
  • Desenvolupament de serveis i utilització de diversos productes SOA que ens permet abordar projectes d'interoperabilitat amb la major garantia d'èxit.

1 Segons Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

Casos d'èxit