Gestió documental

En IN2 plantegem la gestió documental com una solució completa que es basa en la detecció i definició dels processos documentals i de col·laboració requerits pel client, incloent el compliment normatiu i/o legislatiu
Els serveis de IN2 impliquen la selecció, implantació i configuració del producte ECM que millor s'adapti a les necessitats del client, amb orientació a solucions Open Source.

 

El nostre model de gestió documental ho abordem en 4 passos:

Comprendre 

 • Gestió de la informació: Estratègies, polítiques i arquitectura de la informació. 
 • Gestió de la documentació: Casuística i generació de la documentació, identificació de processos afectats i flux documental. 
 • Impacte: Gestió del canvi i alfabetització informacional dels usuaris. 
 • Recursos: disponibilitat de recursos i infraestructura. 

Dissenyar 

 • Pla estratègic: Priorització, recursos i marc regulatori. 
 • Projecte: elements funcionals, tecnològics i normatius. 
 • Formació i gestió del canvi. 

Transformar 

 • Instal·lació & Configuració. 
 • Tuning & Testing. 
 • Desplegar i gestionar l'impacte. 

Avaluar 

 • Anàlisi post. 
 • implantació Tuning. 
 • Gestió del canvi i noves necessitats. 

I para tot això expliquem en IN2 amb un ecosistema expert en solucions de gestió documental

 • Documentalistes amb experiència en tecnologia. 
 • Assessors legals especialitzats en TIC. 
 • Equip tecnològic expert en ECM. 
 • Producte ECM Open Source Alfresco.

Casos de éxito