atención sanitaria

IN2 proposa al Senat crear la “carpeta del ciutadà” que faci eficient la gestió i millori l’atenció sanitària

Rafael Paulet, president de IN2, empresa d’enginyeria experta en la implantació de solucions de tecnologia Open Source, ha presentat en la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Senat una bateria de propostes per fer més eficient i eficaç l’atenció sanitària a Espanya a través de l’aplicació de les noves tecnologies, en aquest cas la carpeta del ciutadà.

La “carpeta del ciutadà”

Per Paulet, les palanques del canvi en pro de l’eficiència i l’estalvi són l’estandardització per interoperar entre tots els actors i en tota Espanya, la cooperació enfront de la imposició amb l’objectiu comú de reutilitzar i per tant rendibilitzar, i l’aplicació de Tics per crear la “carpeta de salut del ciutadà”. Aquesta carpeta formaria part d’una carpeta més àmplia o fitxer digital que ha de contenir tota la informació de cada espanyol (historial clínic, laboral, fiscal, educatiu…) i que li pertany, de manera que pugui estar disponible per a ell a qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Para IN2, l’eficiència en la Sanitat espanyola solament és possible si s’estableixen unes regles de compromís de col·laboració entre els diferents agents implicats en la salut pública i privada. “No podem permetre’ns seguir estalviant en prestacions socials -ha manifestat Rafael Paulet- fent més penosa la situació general de la població, mentre que amb un esforç de coordinació i d’aplicació de mesures d’eficiència podríem deixar de gastar més del que aconsegueixen les retallades. Solament amb aplicar tecnologia Open Source, igual de robusta que qualsevol altra, es podria estalviar fins a un 30% de la inversió en programari i destinar aquests diners a serveis reals per al pacient”.

En la seva opinió, “problemes legislatius, d’identificador únic del ciutadà i falta de comunicació entre comunitats autònomes impedeixen que qüestions imprescindibles com l’historial clínic no siguin accessibles ni per al professional ni per al ciutadà, sent aquest l’únic amo d’aquesta informació”.

Una “carpeta del ciutadà”, que contingués tota la informació procedent de la seva relació amb les diverses administracions (sanitat, justícia, educació, hisenda, treball…), i que tingués el DNI digital com a únic identificador, ja que incorpora el certificat digital imprescindible, agilitaria la relació administració-usuari, mantindria una relació segura entre els diferents agents i seria molt més eficaç i rendible.

La visió de IN2

Així mateix, IN2 ha proposat l’aplicació de Tics en el tractament de malalts crònics, que representen el 80% de la despesa sanitària sent el 20% de la població, amb sistemes de monitoratge sanitari al propi domicili, així com la telemedicina, “perquè està demostrat que un millor control del pacient provoca reduccions de les taxes de mortalitat de fins al 40%, millora la satisfacció del pacient i redueix el cost sanitari en més d’un 30%”, ha declarat Paulet. “I tot això –va afegir- sense que es produeixi cap discriminació als usuaris per raó de falta de coneixements o d’accés a les noves tecnologies, que optimitzen els recursos i milloren l’atenció sanitària”.

Scroll to Top