TicSalut logo

Conveni entre IN2 i TicSalut

IN2 i la Fundació TicSalut s’uneixen per afavorir l’ús de la Tecnologia de la Informació en l’àmbit de la Salut. IN2 i la Fundació TicSalut, entitat pública que el seu objectiu és impulsar el desenvolupament i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, el treball en xarxa i un model al servei de la salut de les persones, han signat un conveni de col·laboració pel qual ambdues empreses treballaran per promoure projectes, estudis i activitats que afavoreixin a la utilització de les TIC en l’àmbit de la salut, en benefici dels ciutadans i la societat en general.

IN2 treballarà per a la definició, desenvolupament i implantació de plataformes tecnològiques, gràcies als quals la Fundació TicSalut podrà complir el seu objectiu d’afavorir la relació entre la recerca, els centres assistencials, els proveïdors i les empreses a través de les tecnologies de la informació. Eines avui dia imprescindibles per millorar la qualitat, seguretat, eficiència i avaluació en la prestació assistencial.

Així mateix, IN2 aportarà com a valor afegit el seu coneixement en els processos del sector sanitari, proporcionant funcionalitat, idoneïtat i tecnologia com una única visió de treball, així com la seva infraestructura, experiència i visió inovadora a més de múltiples referències en la participació de projectes en el sector salut, en la creació d’Oficines Tècniques per al correcte seguiment de qualitat, seguretat, sostenibilitat i suport dels desenvolupaments, plataformes de col·laboració i manteniment d’aplicacions.

“Per IN2 aquest acord representa l’establiment d’un marc de col·laboració conjunta amb la Fundació TicSalut, a partir del com desenvolupar projectes específics, relacionats amb la esalut, tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit internacional” afirma Rafael Paulet, president de IN2.

La Fundació TicSalut és una entitat pública que centra les actuacions en quatre objectius: la funció d’observatori elaborant un mapa de tendències, la innovació amb un pla de telemedicina i teleassistència, la normalització amb l’oficina d’interoperabilitat i estàndards i la participació en projectes internacionals, amb la finalitat d’apropar l’estratègia en TIC’s al sector salut.

Fundació Tic Salut

Scroll to Top