Asociación de bioinformáticos de Barcelona

IN2, soci fundador de l’Associació de Bioinformatics de Barcelona – BIB

L’empresa de tecnologia aportarà els seus coneixements en l’àmbit de la salut en general i en els de BigData en particular.

IN2,al costat de 24 entitats de l’àmbit universitari, centres de recerca, instituts de recerca hospitalària, grans infraestructures científiques i empreses, forma part del grup fundador de la nova Associació de Bioinformatics de Barcelona (BIB), que acaba de ser constituïda.

L’associació neix amb l’objectiu de donar resposta  als reptes plantejats de creixement de Big Data en els àmbits salut i agroalimentari, com ja està succeint amb els avanços en el terreny de la medicina personalitzada. La bioinformática és un camp de recerca basat en l’aplicació de les ciències de la computació i les tecnologies de la informació en el tractament de dades biològiques, amb la finalitat d’explotar la informació i generar coneixement en el camp mèdic.

La recerca de gran quantitat de dades biològiques i la seva utilització de manera segura i confidencial és una de les especialitats de desenvolupament i innovació de IN2. La transferència de solucions tecnològiques, la seva aplicació en l’àmbit biològic i el seu ús per millorar la qualitat del servei assistencial en l’àmbit sanitari, requereix la implicació de tots els actors. “IN2 vol estar present en aquest clúster científic-informàtic aportant la nostra experiència en el sector i generant el dinamisme necessari per consolidar el nostre posicionament com a node estratègic en el sud d’Europa”, afirma Rafael Paulet, president de IN2.

asociación de bioinformáticos

Associació de Bioinformatics de Barcelona (BIB) és una associació de nova creació constituïda per 25 entitats i en procés d’incorporació de 23 més. La primera junta directiva està formada per la presidenta Dra. Ana Ripoll (UAB), el secretari Dr. Arcadi Navarro (UPF) i el tresorer Dr. Alfons Nonell (Mind the Byte). BIB neix amb la voluntat d’involucrar a totes les entitats per generar iniciatives i dinàmiques col·laboratives per a la recerca avançada, transferència de coneixement i formació que projectin Barcelona com a referent internacional en l’àmbit de la bioinformàtica.

Scroll to Top