in2tant 1

IN2tant enfront la seva competència

El mercat de la missatgeria instantània és un segment madur de l’ecosistema IT i està cobert per UN ampli conjunt de solucions amb una base de distribució molt àmplia i recolzat pels principals fabricants de Software. Davant tanta competència, presentar una nova proposta de missatgeria és arriscat i ha de comptar amb factors diferencials que la facin destacar i la converteixin en una solució atractiva per aquells que estiguin buscant el millor producte per a les seves necessitats de missatgeria instantània corporativa.

In2tant

El nostre producte IN2tant compta amb moltes característiques que el fan atractiu: la seguretat a múltiples nivells, la seva senzillesa d’ús i la seva proximitat a les propostes de comunicació domèstica. Tots aquests factors la converteixen en una bona opció per implantar una plataforma de missatgeria instantània, però, no marquen la diferència respecte a altres propostes. Els dos factors que fan realment diferencial IN2tant respecte a d’altres solucions de la competència són: la capacitat d’extensió/integració i la simplicitat del seu desplegament. Aquests dos elements no són exclusius de IN2tant, però la combinació de tots dos sí que resulta una novetat en el sector.

Aquelles solucions de mercat pensades per constituir una plataforma de missatgeria global dins de les organitzacions, amb mecanismes d’integració amb d’altres sistemes i una arquitectura escalable compten amb una complexitat proporcional a la seva potència. Molts productes, funcionalitats distribuïdes entre mòduls i configuracions variades i de vegades solapadas fan que la implantació d’aquest tipus de productes resulti complexa, impliqui un temps i cost d’implantació elevats i siguin difícil de mantenir. En canvi IN2tant és un producte que s’instal·la de forma ràpida i que inclou tot el necessari en un únic paquet. La seva arquitectura de plugins centralitzada en el servidor, fa que el desplegament de noves funcionalitats sigui ràpid i fàcil d’administrar.

La competència

Hi ha un altre tipus de solucions que cobreixen la funcionalitat de missatgeria amb productes àgils, de desplegament fàcil gràcies a estar distribuïts en el núvol i amb una capacitat d’escalar virtualment il·limitada. Són propostes que cobreixen a la perfecció la comunicació entre equips o la creació d’entorns virtuals de reunió, però totes elles estan orientades a la comunicació entre persones deixant de costat la integració amb altres sistemes de l’organització. Per la seva naturalesa aquestes solucions són complexes d’estendre (moltes vegades són solucions propietàries o amb servidors públics compartits) i per tant no és poden integrar amb d’altres sistemes propis de les organitzacions. IN2tant ofereix un servidor dedicat per a cada implantació i una arquitectura extensible que permet aprofitar la plataforma de missatgeria i els clients mòbils per establir comunicació entre persones i sistemes oferint un canal àgil i de fàcil accés per publicar i distribuir funcionalitat corporativa.

No cal oblidar un tercer factor competitiu de IN2tant respecte als seus competidors: el seu baix cost.  Moltes de les propostes tenen costos basats en el nombre d’usuaris, la qual cosa fa que l’escalabilitat vagi acompanyada d’un increment dels costos, i unes altres tenen elevats costos d’implantació derivats de la necessitat d’incorporar múltiples mòduls de cara a cobrir tota la funcionalitat que IN2tant ofereix en un únic paquet.

Scroll to Top