Blockchain en el sector salut

El blockchain és una infraestructura que ens permet construir sobre internet, i crear una altra capa sobre la qual les persones van a poder intercanviar valor entre elles.

L’empresa d’anàlisi TU Gartner ja incloïa a la tecnologia blockchain en el seu informe sobre tendències estratègiques per 2017. I fins i tot abans, en el seu conegut Hype Cycle de tecnologies emergents de 2016 la situava prop del cim del Peak of Inflated Expectations. Estar en el bec d’expectatives inflades, significa que existeixen alguns casos d’èxit adequadament promocionats i uns altres que han fracassat.

¿Es posible donar  un us al blockchain al sector de la assistència sanitaria?

L’entrada del Blockchain al món de l’atenció mèdica en el futur permetria resoldre molts problemes que concerneixen a la indústria actualment. Amb la finalitat de crear una base de dades comuna d’informació mèdica a la qual proveïdors i mèdics puguin accedir sense cap tipus de barreres.
La implementació del blockchain serà una evolució al llarg del temps a mesura que les seves aplicacions siguin examinades i aprovades, i la indústria s’una. Amb la finalitat d’optimitzar tots els processos tediosos de l’actualitat.
Com sol ser habitual amb les noves tecnologies, en aquest moment es desconeixen totes les possibilitats que pot arribar a abastar. No obstant això, és probablement el moment adequat per adoptar un nou enfocament per a l’intercanvi de dades en el sector de la salut

Segons un estudi d’IBM les perspectives d’adopció de Blockchain en organitzacions sanitàries es distribueixen de la següent manera:

¿Quins seràn els usos en la cura de la salut?

  • Registres electrònics de salut (EHR). 
  • Interoperabilitat a nivell nacional.
  • Contractes intel·ligents en els quals es creen una sèrie de mètodes per a l’accés de dades del pacient.
  • Desenvolupament de fàrmacs i integritat de la cadena de subministrament que facilitarien el desenvolupament de nous medicaments reduirien les falsificacions de medicaments, mitjançant un sistema de verificació. 
  • Assajos clínics on l’alteració o modificació fraudulenta de dades pot ser eliminada. 
  • Medicina de precisió on proveïdors, investigadors i pacients poden col·laborar per desenvolupar cures personalitzades. 
  • Recerca genòmica mitjançant l’accés a dades genètiques assegurats en blockchain.
  • Reducció de costos administratius per a la facturació en eliminar la necessitat d’intermediaris amb activitats automatitzades i un processament més eficient.
  • Suport per a la recerca mèdica, centralització de les dades per a nous protocols de tractament amb la finalitat de millorar l’atenció i els resultats del pacient. Blockchain podria proporcionar l’accés per accelerar la innovació mèdica.
  • Seguretat de dades per mantenir les dades de salut privats i assegurances mentre s’obtenen els beneficis dels dispositius mèdics connectats.

No hi ha dubtes de que Blockchain canviarà el panorama del sector de la salut durant la próxima década. Solucions Blockchain IN2.

Scroll to Top