IN2 a la Conferència BID

Un robot xinès com a exemple de la Transformació Digital en Salut

Aquest petit dispositiu, d’uns 30 cm, desenvolupat per Meridian Medical NetworkCorp., acompanya a alguns metges de família a Xina en la seva labor assistencial habitual. El seu paper: connectar al professional assistencial amb els sistemes que li recolzin en l’emissió d’un diagnòstic i tractament associat. D’aquesta manera, la intel·ligència artificial es converteix en un element clau en la transformació digital en Salut.

La transformació digital en els sistemes de salut és un procés en expansió a tot el món. El Banc Interamericano de Desenvolupament (BID) va organitzar una conferència a la seva seu central a Washington (USA) el 9 i 10 d’octubre, amb els representants ministerials d’Amèrica Llatina i el Carib (ALC) per reflexionar i dialogar sobre això.

Oradors de amplísima i reconeguda experiència com el professor William Hammond (expert en HL7), exemples de països com Canadà, Uruguai i Estònia, o exemples d’eines d’ajuda al diagnòstic, van anar el fil conductor de la trobada i van ajudar als representants dels països no només a aprendre, sinó a intercanviar informació i establir mecanismes de col·laboració entre ells.

Bon exemple d’aquesta col·laboració i els seus avantatges va ser exposat per Fernando Portilla amb la seva presentació sobre la xarxa RACSEL, i el projecte executat per IN2.

Aspectes com la necessitat d’establir un marc legal que ajudi a promoure la salut digital, disposar de connectivitat en tot el territori i amb suficient capacitat, la interoperabilitat entre sistemes del país o amb els de altres països, la importància de tenir en compte també els aspectes socials, la gestió del canvi com a part del procés de transformació…tot això va ser debatut i comentat pels assistents amb molt interès.

IN2 va participar en aquesta conferència com a empresa consultora que està duent a terme una nova iniciativa del BID, que el seu objectiu, entre uns altres, és conèixer el grau de maduresa i avanç en els diferents entorns nacionals en relació amb la implementació de la Història Clínica Electrònica (HCE) i proporcionar eines que permetin avaluar aquest grau de preparació.

Més informació sobre la conferència pot ser trobada aquí.

Scroll to Top