Com està influint la tecnologia a la funció de Recursos Humans?

Com està influint la tecnologia a la funció de recursos humans? Com preparar, formar i gestionar les plantilles en el nou entorn digital? Quins models contractuals definiran un món de treball flexible, sense horaris ni llocs físics? Com ha de ser la cultura d’una empresa que funciona amb Intel·ligència Artificial? La tecnologia és avui una realitat que està modificant els models socials i la estructura del món del treball. Podem resistir-nos o asustar-nos per l’impacte que pot arribar a tenir a la nostra vida. Com ens mostra la serie Black Mirror. Pero com en tot procés de canvi, el més intel·ligent és parar-se, analitzar les dades, avaluar l’impacte. I amb tot això, establir una estrategia adequada per a convertir-ho en una oportunitat d’avanç, creixement i desenvolupament.

Aquest és l’objectiu de l’Observatori de Recursos Humans en Innovació i Tecnologia (ORHIT). Una iniciativa d’ORH i CVA en la que hi participa IN2, i que parteix de la premisa de que la Intel·ligència col·lectiva és la millor font de coneixement. Per avançar en la direcció correcta, primer s’ha de saber on som i cap a on volem anar. ORHIT ha fet una fotografía de la funció de RRHH en matèria d’IT. En què està treballant, quins processos estan canviant, quins problemes es troba i com els soluciona; i sobre tot, com està influint la tecnología en l’experiència de l’empleat durant la seva permanència a l’empresa.

A partir del coneixement aportat pels membres de la xarxa, l’ORHIT definirà el nou mapa de processos definit per la innovació i potenciat per les TIC.

Scroll to Top