blog_vaadin

IN2 signa un acord de col·laboració amb Vaadin

Després de l’experiència adquirida en els últims temps amb Vaadinhem decidit signar un acord estratègic de col·laboració. 

Vaadin ens aporta un framework que ens permet crear aplicacions de frontal basades en java. Això ens suposa un avantatge, ja que hem aprofitat tota l’experiència acumulada durant molts anys en tecnologies J2EE tant en desenvolupament com el CD/CI. La coordinació en un mateix llenguatge entre el front i el back ens ha servit per a fer més eficients els serveis als nostres clients. 

Alguns dels avantatges que identifiquem en incorporar Vaadin són la rapidesa en el desenvolupament d’aplicacions, l’ús d’una tecnologia ja coneguda, la fiabilitat, la seguretat i la flexibilitat.

logo_vaadin
Per Naiara Suances
Scroll to Top