Disseny de la solució tecnològica del servei PSIS

Administració Oberta de Catalunya (AOC)
0

Projectes resultat de la consultoria

0

Milions de peticions mensuals cobertes

El problema del client

L’AOC disposa d’un servei de validació de certificats i signatures digitals que és crític per al funcionament de diverses administracions públiques. L’arquitectura d’aquest servei s’està quedant obsoleta i necessita definir una nova arquitectura orientada al núvol (cloud) que garanteixi la disponibilitat i el rendiment que el servei necessita. 

Els objectius del client

L’AOC es plantejava un canvi de paradigma amb l’objectiu d’agilitar i donar una resposta eficaç a la demanda creixent dels ciutadans, tant actualment com en les seves necessitats futures previstes a mitjà i llarg termini. Per a això, havia d’estudiar la viabilitat d’una arquitectura que adeqüés la plataforma existent al volum creixent de consum del servei i establir-ne una forma d’explotació més àgil. 

Repte principal a resoldre

Els reptes principals del projecte van ser definir una arquitectura tecnològica capaç de donar resposta a les necessitats de consum de la plataforma, estimades en 20.000.000 de peticions mensuals; i garantir la disponibilitat d’un servei que fan servir de manera transversal altres aplicacions de la Generalitat i altres administracions locals catalanes.  

La solució

Després de fer una anàlisi detallada de la situació i de les necessitats tecnològiques de l’AOC, IN2 va optar per fer servir un estàndard de definició d’arquitectures empresarials anomenat TOGAF. Aquesta solució va permetre desenvolupar una arquitectura tecnològica suportada en les capacitats lògiques de programari i maquinari que es requerien per implementar els serveis de negoci, dades i aplicacions. L’abast de l’arquitectura incloïa la descripció de la infraestructura TI, del programa intermediari (middleware), de la xarxa i les comunicacions i dels estàndards necessaris.

Resultats i beneficis obtinguts

Gràcies al projecte de consultoria que va dur a terme IN2, es va definir un pla d’actualització de la plataforma tecnològica del servei PSIS i es va dissenyar un full de ruta per a l’evolució del sistema durant els propers 10 anys.  

Creació del full de ruta dels projectes per a la migració del servei, establint prioritats i calendaris per aprofitar al màxim els recursos assignats al servei.
Definició dels serveis DevSecOps per millorar l’explotació de la plataforma i augmentar la productivitat dels equips de desenvolupament. Millora global de la qualitat del codi i de la seguretat dels entorns productius.
Optimització dels costos per al desplegament al núvol. L’elecció de les eines adequades per a cada funció es va fer considerant la volumetria del servei i l’opció més econòmica en cada cas.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...