El desenvolupament d’un únic portal col·laboratiu

Ancert i Portals de Col·legis Notarials
0

% de reducció del temps d’actualització de continguts

0

webs de col·legis notarials en un únic portal

0

funcionalitats reutilitzables disponibles al catàleg

El problema del client

 • Experiència d’usuari desfasada amb pocs serveis al públic o nuls. Diferents funcionalitats, imatge o experiència en funció del col·legi notarial i incompatibilitat amb dispositius mòbils.​ 
 • Un ecosistema heterogeni de portals basats en tecnologies obsoletes que provocaven dificultat en l’actualització de continguts, alts costos de manteniment i actuacions nul·les sobre portals antics. L’estat de la tecnologia podia provocar riscos de seguretat i un alt cost d’actualització de noves versions. 

Els objectius del client

 • Unificar experiències d’usuari i augmentar l’oferta de serveis als col·legis, els notaris i el públic en general, amb una experiència multiplataforma que reduís la dificultat de gestió i l’actualització de continguts i que millorés la usabilitat dels portals. ​ 
 • Homogeneïtzar la tecnologia amb l’objectiu de reduir els esforços de gestió del mateix portal, el seu manteniment i els costos de nous desenvolupaments. ​ 
 • Augmentar la seguretat, la documentació disponible i la imatge del servei a col·legis. 

Repte principal a resoldre

 • Coordinar els objectius dels col·legis notarials pel que fa a les seves estratègies multidispositiu, de comunicació i de serveis a notaris i públic general.​ 
 • Dotar d’una eina avançada i comuna, però alhora flexible i personalitzable pel col·legi, que permeti tant una estratègia conjunta com la resposta a necessitats específiques.​ 
 • Facilitar l’evolució de serveis i continguts i assegurar l’actualització tecnològica dels portals per aconseguir una plataforma que ofereixi seguretat i escalabilitat i simplifiqui la gestió. 

La solució

IN2 ha desenvolupat un portal col·laboratiu que permet​:

 • Desplegar el web de cada col·legi en funció dels seus temps i processos interns​.
 • Implementar funcionalitats personalitzables configurades per cada col·legi​.
 • Crear una imatge de disseny comuna, però personalitzada i gestionada per cada col·legi​.
 • Accedir-hi des de diferents dispositius, la qual cosa genera una experiència d’usuari amigable i innovadora, ​i gestionar usuaris, rols i permisos de manera centralitzada.​
 • Tecnologia d’última generació segura amb una funcionalitat de base extensa i amb la capacitat per migrar a noves versions amb un cost reduït (Liferay 7.4 sobre Openshift Container Platform). 

Resultats i beneficis obtinguts

 •  
 • Augment en els nivells de satisfacció dels stakeholders.​ 
 • Millora del servei al públic dels col·legis notarials, els seus notaris i el públic general​. 
 • Renovació de la imatge dels col·legis notarials i millora de l’accessibilitat a través de diferents dispositius​. 
 • Reducció de costos de manteniment, actualització i seguretat.​ 
 • Més capacitat per efectuar desenvolupaments complexos​. 
 • Gestió unificada i flexible. 
 •  

Augment de la satisfacció dels stakeholders ​i millora del servei.
Renovació de la imatge i millora de l’accessibilitat.
Reducció de costos i més capacitat d’efectuar desenvolupaments complexos.
Gestió unificada i flexible.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...