eConsulta per a l’assistència especialitzada

Millorar l’assistència sanitària. Evitar la presencialitat

El projecte en xifres

0

hospitals ja han fet possible la connexió en línia dels seus especialistes amb els pacients

El problema del client

La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de disposar d’un mecanisme d’atenció al pacient no presencial; tot i que aquesta possibilitat per a l’atenció del metge de família ja existia a través del portal La Meva Salut (LMS), es vol estendre també aquesta possibilitat a les visites amb els metges especialistes del sistema públic (cardiòlegs, oncòlegs, etc.). 

Els objectius del client

Permetre al ciutadà comunicar-se amb el seu metge especialista, tant per fer-li preguntes com per enviar-li informes o bé obtenir-los del seu metge. Aquesta eina, integrada al portal del ciutadà, La Meva Salut (LMS), ha de permetre una comunicació més àgil amb l’especialista i, alhora, ajudar a descongestionar les llistes d’espera, sense oblidar que es minimitza el risc de contagi de les persones. 

Repte principal a resoldre

L’ecosistema del sistema de salut públic català (SISCAT) és molt complex, amb diverses entitats i nivells d’integració d’aquestes en els sistemes centrals. Per aquesta raó, el vessant d’integració de la missatgeria des de LMS amb cadascuna de les entitats es va haver de dissenyar tenint en compte tots els requisits que s’havien de complir i la diversitat dels interlocutors que s’havien de connectar. 

La solució

L’aplicació desenvolupada consta d’una arquitectura basada en Angular, J2EE i contenidors Openshift, que s’integra a LMS de manera transparent per a l’usuari i permet la comunicació asíncrona del pacient amb el seu metge especialista, així com l’enviament d’annexos i imatges.

Aquesta arquitectura és compatible amb les directrius d’arquitectura del projecte HES (Historial Electrònic de Salut), que el Departament de Salut està duent a terme per renovar la plataforma “core” del sistema de salut de Catalunya.

Per a la interoperabilitat amb les diferents entitats de salut, es va utilitzar la plataforma IS3, que és la plataforma que permet la interacció entre els diferents CAP i les entitats d’assistència especialitzada.

Resultats i beneficis obtinguts

En el desenvolupament de l’eConsulta per a l’assistència especialitzada, s’ha aconseguit: 

  • Millorar l’atenció i la percepció d’aquesta per part del ciutadà, ja que la interacció amb el seu metge és més àgil i ràpida. 

  • Millorar l’acumulació de les llistes d’espera, la qual cosa reverteix en una atenció millor per al conjunt de la ciutadania. 

  •  Evitar possibles contagis, ja que s’eviten els desplaçaments i les visites presencials. 

S’ha desenvolupat un mecanisme àgil i ràpid d’interacció ciutadania - metge especialista.
Millora de les llistes d’espera.
Evitar possibles contagis.
Més satisfacció dels ciutadans.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...