Espai de treball col·laboratiu per a projectes culturals

El cas de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

El projecte en xifres

0

Projectes gestionats

El problema del client

L’ICUB s’encarrega de gestionar els projectes culturals de la ciutat de Barcelona i, per a això, col·labora amb promotors, agències i organitzadors externs. 

Això obliga a gestionar documentació provinent de diferents fonts que fa falta organitzar i posar a disposició de la premsa quan és necessari.  

Els objectius del client

L’objectiu principal era construir un espai de treball col·laboratiu en què el personal de l’ICUB pogués gestionar la documentació relacionada amb els projectes culturals de la ciutat i en el qual poguessin participar els agents externs necessaris per al desenvolupament dels projectes.  

Repte principal a resoldre

El repte principal que s’havia de solucionar era proporcionar un espai segur de col·laboració que no restringís l’accés a persones alienes a l’organització, però que garantís la privacitat dels documents gestionats. 

Un altre repte important era garantir l’eficiència de la solució a l’hora de treballar amb materials multimèdia, com imatges i vídeos. 

La solució

Després de l’anàlisi i el diagnòstic de la situació, IN2 va definir com a repositori centralitzat dels materials dels projectes un gestor documental Open Source Alfresco.

Aquest repositori ofereix les eines per treballar de manera col·laborativa i segura. A més, aporta característiques per a la manipulació de materials multimèdia que permeten aprofitar i gestionar de manera més eficient aquest tipus de continguts.

Finalment, es va fer una integració amb el web de l’ICUB per poder oferir materials de premsa directament des del gestor documental.

Resultats i beneficis obtinguts

La implantació satisfactòria de la solució ha facilitat la gestió dels projectes culturals i ha reduït a la meitat el temps necessari per compartir documentació amb la premsa. 

Solució implementada sobre el gestor documental Open Source Alfresco.
Incorporació dels col·laboradors externs en l’espai col·laboratiu.
Gestió de materials multimèdia des de la mateixa eina.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...