Digitalització del procés d’edició de continguts editorials

El cas de l’editorial McGraw-Hill Education

El projecte en xifres

0

Llibres editats

El problema del client

L'editorial, coneguda pel seu prestigi al món educatiu, afrontava cada any la coordinació editorial de desenes de llibres educatius. L’excés de tasques manuals dificultava la incorporació de més matèries i cursos al seu catàleg. A més, els materials dels diferents llibres es dipositaven en carpetes de xarxa, la qual cosa en dificultava la localització i la reutilització. 

Els objectius del client

L’objectiu principal era construir un repositori digital de materials bibliogràfics que permetés optimitzar els processos editorials i centralitzar la informació en una única eina, així com tenir una traçabilitat dels materials per facilitar-ne la reutilització en altres llibres i edicions. 

Repte principal a resoldre

Construir un sistema capaç d’agilitar el procés editorial que s’ha de fer cada any per donar cobertura a l’ampli catàleg de matèries, cursos i idiomes de l’editorial. 

A més, l’automatització no ha de ser intrusiva en el treball dels editors i ha de garantir la qualitat i la cura que caracteritzen l’editorial. 

La solució

Després de l’anàlisi i el diagnòstic de la situació, IN2 va definir com a repositori centralitzat dels materials que participen en l’edició dels llibres la implantació d’un gestor documental Open Source Alfresco. Aquest repositori disposa de tota la informació sobre els llibres (metadata) i els elements utilitzats per elaborar-los (originals, imatges, proves d’impressió...).

Per a la gestió digital del procés digital es va implementar un conjunt de fluxos de treball (workflows) que controlen les diferents fases: edició d’originals, revisions de continguts (d’estil, ortotipogràfica, científica) i producció (impremta i enquadernació). 

Resultats i beneficis obtinguts

La implantació satisfactòria de la solució ha facilitat la gestió del procés editorial i ha permès gestionar centenars de llibres que s’han de revisar de manera anual. 

Solució implementada sobre el gestor documental Open Source Alfresco.
Incorporació dels col·laboradors externs a l’eina de gestió.
Integració amb altres eines del procés editorial, com Adobe Designer.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...