Gestió de l’oficina eSalut

Desenvolupem els nous serveis d’història clínica compartida HC3, la plataforma de derivacions IS3, el portal de salut del ciutadà i les apps relacionades amb la covid-19
0

Projectes derivats del treball de consultoria

0

Multiplicades per 10 les peticions afrontades durant la pandèmia

El problema del client

El Departament de Salut de Catalunya necessitava un suport centralitzat per a les entitats sanitàries (hospitals, atenció primària, sociosanitaris, salut mental i altres serveis assistencials) que permetés garantir la qualitat en el servei prestat per les aplicacions del CatSalut, tant des d’un punt de vista funcional com a tècnic.  

Els objectius del client

L’objectiu principal del client era transformar l’oficina eSalut en un servei gestionat eficaçment; de manera que fos capaç de resoldre les necessitats de les entitats de salut amb un nivell de qualitat alt. 

Repte principal a resoldre

El repte principal va ser donar una resposta efectiva i ràpida davant de la situació provocada per la pandèmia de la covid-19. 

A causa de l’efecte del coronavirus, les plataformes de l’àmbit sanitari van veure multiplicat el seu ús fins a unes 20 vegades. En alguns casos, com en La Meva Salut (portal que permet al ciutadà accedir a la història clínica i als tràmits de salut), van aparèixer nous serveis crítics i els temps d’implementació van ser extremadament curts. 

La solució

Per poder afrontar les necessitats del client, sumades a l’aparició de la covid-19, ha estat fonamental treballar des de tres eixos:

  • Potenciar el coneixement transversal de les aplicacions del CatSalut a l’equip.
  • Procedimentar i sistematitzar la resolució d’incidències, peticions de suport i posada en marxa de nous casos d’ús de les aplicacions.
  • Mantenir un equip plenament motivat i amb l’actitud necessària per donar la millor qualitat de servei.

A més, en aquesta solució s’ha fet servir arquitectura de referència basada en TOGAF, el disseny de la solució per a desplegament al núvol amb AWS i un enfocament DevSecOps per a la nova plataforma. 

Resultats i beneficis obtinguts

L’equip de l’oficina ha estat capaç d’afrontar un nivell de peticions que s’ha arribat a multiplicar per 10 durant la pandèmia mantenint l’excel·lència que demanava el sector de salut. 

El suport ofert als ciutadans, en la resolució de problemes de les diferents solucions de salut, ha possibilitat que el seu ús s’hagi generalitzat i que moltes de les necessitats administratives es facin en línia, sense necessitat de desplaçaments i esperes als centres de salut.
Les entitats de salut han hagut d’integrar els seus sistemes amb les solucions del Departament de Salut. El suport ofert des de l’oficina eSalut ha possibilitat aquesta integració i ha permès a les entitats tenir més eficiència i als seus professionals un accés transversal a la història clínica del pacient i a l’automatització d’ordres clíniques entre centres de salut. Beneficiant amb tot això el ciutadà.

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...