Indústria

Les nostres solucions d’Indústria 4.0 estan preparades per acompanyar a les empreses en els seus processos de transformació digital.

En aquesta nova (r)evolució, les empreses tenen al seu abast noves eines per optimitzar els seus processos, gestionar el control de qualitat, assegurar la traçabilitat i impulsar el manteniment predictiu i preventiu.

Optimització de processos

Les nostres Solucions cobreixen totes les fases del cicle d'optimització, implementant mecanismes que permeten incrementar al màxim la productivitat i l'eficiència mitjançant l'augment de producció i/o la reducció dels costos d'operació.

Control de qualitat

Les Solucionis Indústria 4.0 de IN2 permeten automatitzar la captura dels mesuraments, analitzar la informació obtinguda, avaluar contínuament les diferències respecte als valors esperats, presentar la informació en panells visuals, i generar avisos i alertes.

Traçabilitat

Nuestras Soluciones son capaces de capturar los datos generados en el proceso productivo e integrarlos con las aplicaciones de gestión para generar información de trazabilidad del producto elaborado.

Manteniment predictiu i preventiu

Las Soluciones Industria 4.0 de IN2 permiten obtener la información que describe el estado de la maquinaria para detectar, analizar y corregir problemas en los equipos antes de que se produzca el fallo.

Des de IN2 donem resposta a aquestes necessitats mitjançant solucions de gestió documental, plataformes d’integració, panells de visualització d’informació i de gestió de les dades, a més de in2tant, la nostra solució de comunicació i integració IoT.

Solucions

Serveis

Customer stories

¡Contacta amb nosaltres!

Scroll to Top