Desenvolupaments a mida i integració

Més de 20 anys duent a terme desenvolupaments a mesura juntament amb l’experiència i coneixement tècnic dels nostres equips ens permet afrontar el desenvolupament d’aquests projectes d’una manera innovadora i diferencial gràcies a l’ús de les eines Open Source i les metodologies àgils, que ens permeten adaptar-nos a situacions de projecte molt dinàmiques i canviants.

Els nostres desenvolupaments estan orientats a cobrir les necessitats més específiques dels clients.

Rafael Paulet
President de IN2

Característiques

Els principis en què es basa el nostre enfocament són:

  • El resultat del nostre treball és també Open Source.
  • Desenvolupament a mesura i integració de solucions basades en Open Source i orientades a resoldre necessitats concretes dels clients.
  • Mantenir, potenciar i enriquir els vincles amb la comunitat Open Source. L’èxit del treball de construcció i integració de solucions Open Source té en IN2 tres pilars fonamentals:
  • Bones pràctiques en desenvolupament a mesura (qualitat i seguretat): o Quality Development Competence Center /QDE (Quality Development Environment). o Patrons de disseny i Desenvolupament, programar amb seguretat preventiva, patrons de “testing”. o QDT (Quality development toolkit) i utilització d’eines de suport estandarditzades.
  • Open Source Maturity Model. Els diferents components se seleccionen de manera acoblada, es tenen en compte aspectes com: o Arquitectura Comuna i arquitectura sostenible. o Integració entre components. o Escalabilitat/flexibilitat, permetent agregar i canviar els components.
  • Bones pràctiques en integració: o Ús intensiu de patrons d’integració. o Extensible a productes no Open Source.

Contacta amb nosaltres para més informació.

Dessarrollos a medida

Scroll to Top