Curs d'Open EHR

La Història Electrònica de Salut (HES) és una peça principal dintre del marc de la nova Estratègia de Salut Digital, engloba tota la informació funcional i tècnica del ciutadà, conjuntament amb un  model de gestió de dades i d’una arquitectura de sistemes d’informació que permetin compartir tota aquesta informació amb tot el sistema sanitari i modernitzar les relacions dels diferents actors del sistema de salut (ciutadans i professionals)

Open EHR és un conjunt d'especificacions de plataforma oberta (open source) per a la implantació de models clínics que permet el desenvolupament de sistemes de HCE amb l'objectiu de crear un model d'informació de salut neutral i obert, que permetrà incorporar qualsevol tipus d'informació a la HCE.

OpenEHR pivota sobre 3 pilars bàsics:

  • Un llenguatge per a l’especificació del model d’informació clínica basat en arquetips.
  • Una definició de l’estructura de la informació que permet representar a aquests arquetips anomenat Model de Referència.
  • L’ús de terminologies que permeten donar una significació semàntica estandarditzada als models d’informació clínica.
open ehr

Beneficis

Suport de la Comunitat Internacional

curs open ehr

Curs OpenEHR

IN2 com membre de la comunitat internacional https://www.openehr.org/ impartirà a partir del Gener de 2022  un curs interactiu amb l’objectiu d’aquest curs consisteix a obtenir una visió general sobre el que és openEHR, els seus diferents àmbits d’aplicació i com impacta en la manera de treballar dels professionals de la salut.

curs open ehr_2

En un segon nivell, s’obtindrà un coneixement avançat sobre la creació d’arquetips i de templates.

Scroll to Top