Gestió de Formularis Clínics

eina de gestió de formularis clínics, basada en tecnologia Web.

Les dades registrades en els formularis poden extreure’s de manera estructurada per poder interoperar amb bases de dades o eines d’anàlisi de dades.

Els formularis creats a partir de ClinicForms es poden guardar, editar, instanciar i convertir a pdf segons convingui, per a utilitzacions posteriors. A més, en la mesura que estructura les dades, aquestes són compatibles i es poden utilitzar per interoperar amb els sistemes HIS de l’hospital o centre mèdic.

Característiques

IN2 proposa una eina senzilla per gestionar de forma coordinada els formularis associats al HIS.

Els serveis associats a l’eina són:

  • Definició, gestió i publicació de formularis per a la creació d’informes clínics.
  • Informació estructurada.
  • Integració amb els SSII corporatius

Para més informació contacta amb nosaltres.

Xarxa Santa Tecla

Aplicació desenvolupada per la Xarxa Santa Tecla, basant-se en necessitats reals dels sistemes de gestió hospitalària. IN2 és responsable de la seva comercialització i integració amb altres HIS.

Scroll to Top