Gestió documental per al compliment normatiu

En un mercat molt competitiu les empreses han d’adoptar un fort compromís amb la qualitat. Una de les accions de qualitat implica implementar estàndards de gestió documental per al compliment normatiu.

En alguns sectors l’exigència de qualitat és major i s’han d’adoptar estàndards addicionals com GMP (sector farmacèutic) i OEA (sector exportacions).

Tots aquests estàndards obliguen a les empreses a tenir perfectament definits tots els seus procediments interns i generen una gran quantitat de documentació important i abundant per al seu correcte funcionament.

Rafael Paulet
President de IN2

Característiques

Sovint, l’elaboració dels procediments de qualitat sofreix problemes com:

La Solución

La solució de IN2 de gestió documental per al compliment normatiu ISO, GMP i OEA té per objectiu:

Augmentar la capacitat de gestió i control dels processos.Reduir temps, esforços i simplificar els processos.

Augment de la qualitat del propi procés de gestió documental de la qualitat.

Scroll to Top