Gestió Documental

A IN2 plantegem la gestió documental com una solució integral que es basa en la detecció i definició dels processos documentals i de col·laboració requerits pel client, incloent el compliment normatiu i/o legislatiu.

La clau de la gestió documental resideix a trobar el millor programari Open Source i adaptar-ho a les necessitats demandades

Rafael Paulet
President de IN2

Característiques

Els serveis de IN2 impliquen la selecció, implantació i configuració del programari de gestió documental open source que millor es adaptea les necesidadesdel client. Comprendre
 • Gestió de la informació: Estratègies, polítiques i arquitectura de la informació.
 • Gestió de la documentació: Casuística i generació de la documentació, identificació de processos afectats i flux documental.
 • Impacte: Gestió del canvi i alfabetització informacional dels usuaris.
 • Recursos: disponibilitat de recursos i infraestructura.
Dissenyar
 • Pla estratègic: Priorització, recursos i marc regulatori.
 • Projecte: elements funcionals, tecnològics i normatius.
 • Formació i gestió del canvi.
Transformar
 • Instal·lació & Configuració.
 • Tuning & Testing.
 • Desplegar i gestionar l’impacte.
Avaluar
 • Anàlisi post implantació.
 • Tuning.
 • Gestió del canvi i noves necessitats.
I para tot això expliquem en IN2 amb un ecosistema expert en solucions de gestió documental:
 • Documentalistes amb experiència en tecnologia.
 • Assessors legals especialitzats en TIC.
 • Equip tecnològic expert en serveis de gestió documental.
 • Programa de gestió documental Open Source Alfresco
Per a més informació contacta amb nosaltres.

Experts en Gestió Documental

Model de gestió documental

Scroll to Top