IN2 Code – Codificació Clínica CIE Snomed

IN2 Code és una eina que permet fer recerca de diagnòstics i procediments i codificar-los en les taxonomies CIE-9, CIE-10 i CIE-0-3 a partir del llenguatge natural que utilitza el professional sanitari.

Característiques

Els seus avantatges són:

Facilita la codificació per part del professional

 • Interfície fàcil d’usar
 • Pròxim a llenguatge natural del professional
 • Cerca de diagnòstics i procediments
 • Suporta diverses taxonomies (CIE-9, CIE-10, CIM-0-3)

Inclou motor de sinònims

 • Més d’1 milió de conceptes i 500.000 relacions entre ells
 • Inclou abreviatures, acrònims, descripcions amigables, sinònims i epònims

Aprenentatge

 • Aprenentatge supervisat i aprenentatge automàtic
 • Mode training

Integració

 • Integració interfície HIS mitjançant webservices
 • Codificació automàtica d’episodis de l’HIS
 • Integració usuaris mitjançant autenticació SingleSignOn

Mapeig entre taxonomies

Suport a la comunicació entre assistencials i codificadors

Per a més informació contacta amb nosaltres.

Scroll to Top