In2tant

In2tant és un sistema de missatgeria instantània integrada i segura que permet la comunicació entre persones, sistemes corporatius i dispositius iOT.

Beneficis

Els avantatges d’aquesta eina són:

 • Oferir un entorn confidencial per a les comunicacions, evitant que informació sensible per a les organitzacions, o baix LOPD, sigui distribuïda per mitjans personals o no segurs ni controlats.
 • Compartir, comunicar i comentar dins d’una xarxa segura informació generada per processos desenvolupats en les companyies o iniciats per dispositius personals/industrials (IOT).
 • Accedir a la informació a qualsevol moment i lloc a dades la integritat de les quals està assegurada.
 • Auditar la correcta utilització de la informació o ús dels sistemes.
 • Respondre a les necessitats imposades pel reglament GDPR, proporcionant la seguretat i traçabilitat en l’intercanvi d’informació entre professionals d’una corporació (interns i externs) mitjançant missatgeria instantània.
 • Proveir d’una solució de comunicació segura que ajuda i genera valor per a la certificació que algunes organitzacions de salut realitzen amb la Joint Comission.

In2tant

In2tant es basa en:

 • Securitzar i monitoritzar les comunicacions.
 • Controlar l’autenticació.
 • Integrar-se (Interoperabilitat) amb sistemes o dispositius.

In2tant i Salut

Pacients

Coordinant la comunicació entre els professionals de la Salut, es poden oferir millors diagnòstics als pacients i reduir el temps d’espera en les consultes.  La coordinació entre hospitals, les confirmacions de diagnòstic o les consultes en remot permeten que els pacients rebin una millor atenció i augmenti la seva satisfacció amb els serveis prestats.

Hospitals

Els avantatges que ofereix In2tant als hospitals i organitzacions de la salut són:

 • Millora la comunicació entre professionals de diferents hospitals.
 • Permet una millor coordinació dels equips dins de l’hospital.
 • Proporciona un canal controlat on accedir a un conjunt de contactes útils per a l’acompliment del treball diari.
 • Ofereix una forma senzilla, intuïtiva i eficient de compartir el coneixement dins de l’organització.

Protecció de dades

El sistema està controlat per l’organització pel que és fàcil garantir la seguretat en la comunicació, evitant la participació de persones o empreses alienes. Aquest control permet implementar sense riscos les normatives pertinents sobre confidencialitat i privadesa.

In2tant i la Indústria

In2tant forma part del conjunt de solucions per a la indústria 4.0 de IN2.

La Plataforma d’Integració facilita la interoperació de diferents dispositius i aplicacions per poder convertir les dades recollides pels sistemes propis, de clients i de proveïdors, transformar-los en informació i posar-la de nou a la disposició d’aplicacions, usuaris i dispositius.

In2tant és la peça que simplifica la integració entre Persones, Processos i Dispositius a través d’una interfície de fàcil ús sense sacrificar seguretat i confidencialitat.

Mitjançant els Panells de Control i Visualització s’obté el valor de la informació generada en disposar sempre i en qualsevol lloc la informació necessària per a la presa de decisions.

 

Simplificar la comunicació entre Màquines, Processos i Persones

La plataforma d’integració facilita la detecció de senyals fora de rang, parades, etc. procedents de dispositius connectats directament o a través de, per exemple, MICO24 NANO (del nostre partner Effitronix).

Aquestes dades poden ser processats per a la identificació de tendències per anticipar accions de manteniment. La integració amb aplicacions corporatives permet completar les dades de l’esdeveniment amb informació històrica, d’entorn, de procés, etc.

 

Millorar la comunicació i la gestió del coneixement

Mitjançant In2tant es llança l‘avís als usuaris involucrats amb informació de context com pot ser el manual d’operació, les OTs implicades, les comandes i clients afectats, etc. i és capaç d’establir un diàleg entre persones i dispositius mitjançant missatges formularis que produeixen accions de resposta sobre els sistemes.

In2tant proporciona un canal senzill, intuïtiu, eficient i controlat on accedir a un conjunt de contactes útils per a l’acompliment del treball diari.

Característiques

Seguretat i control

 • Alta disponibilitat i alta escalabilitat.
 • Seguretat en la comunicació i en la difusió.
 • Monitoratge i estadístiques.
 • Compartició segura de documents.
 • Repositori de documents centralitzat en el servidor.
 • Visualització en línia (no descarrega de documents).

Interoperabilitat

 • Interoperabilitat i integració.
 • API de desenvolupament.
 • Integracions.
 • Vinculació amb Jira.

Comunicació

 • Contactes del directori corporatiu o terceres fonts.
 • Creació i compartició d’esdeveniments.
 • Integració via email.
 • Avisos automàtics.

Reporting.

 • Control de presència (Saber si un contacte està disponible o no).
 • Captura d’imatges, vídeo i veu des de la pròpia aplicació.

 

Contacta amb nosaltres para més informació.

Scroll to Top