Marketplace Apps de Salut

Marketplace per a la certificació, difusió i distribució controlada de App’s de salut. Aquest marketplace és un lloc web que permet, tant a oferents com a usuaris o pacients relacionar-se entre si per efectuar una transacció basada en aplicacions relacionades amb la sanitat.

La nostra proposta

Potenciar el pacient informat, acreditant la informació que rep i les apps que utilitza

Permetre al metge recomanar apps, wereables i/o la instal·lació de sensors i dispositius tecnològics per al seguiment del pacient fos del centre assistencial

Oferir una plataforma tecnològica que permeti recollir i estandarditzar les dades recollides del pacient

Contacta amb nosaltres per més informació

Beneficis

  • Millora la qualitat assistencial
  • Millora de la comunicació entre professionals assistencials i pacients
  • Empodera al ciutadà de la seva salut, fomenta hàbits saludables i millora de la salut pública
  • Millora seguiment de la cronicitat, evitant hospitalitzacions
  • Estandarditza i estructura la informació perquè pugui ser analitzada
  • Millora l’eficiència del sistema
Scroll to Top