Oficines Tècniques

Les oficines tècniques i centres de competència s’encarreguen d’assegurar l’ús dels estàndards i la qualitat definits pel client en entorns multi proveïdor.

Els experts de IN2 utilitzen eines auditables per gestionar el cicle de la vida dels desenvolupaments i la qualitat dels mateixos.

Característiques

Actualment hi ha un conjunt de necessitats en els projectes de IT que fan clau aquesta gestió del cicle de vida:

  • Major complexitat dels projectes i de les tecnologies.
  • Metodologia de gestió de projectes única.
  • Compliment d’estàndards o normatives.
  • Múltiples proveïdors de tecnologia.

Per donar solució a aquestes necessitats neix el concepte IN2.QPG (Quality Project Governance).

IN2.QPG es basa en Metodologies àgils, Pràctiques tecnològiques, Equips altament qualificats i un paquet d’eines.

En definitiva, IN2.QPG dóna suport a la gestió del cicle de vida dels projectes focalitzant el seu potencial en:

  • Centralitzar l’administració del projecte.
  • Fomentar la col·laboració entre els diferents integrants de l’equip.
  • Mantenir la governabilitat del projecte amb els fluxos de treballs.
  • Permetre el seguiment de projectes i simplificar la seva conformitat.
  • Accelerar els temps d’engegada del projecte.
  • Assegurar la qualitat del projecte. Contacta amb nosaltres para més informació.

Contacta amb nosaltres per a més informació.

Quality project governance

Scroll to Top