Portals

Implantem eines basades en gestió de portals Open Source que aconsegueixen cobrir les necessitats específiques dels nostres clients d’escalabilitat, robustesa, funcionalitat i seguretat.

Gràcies a la nostre experiencia en el desenvolupament Open Source, conseguim oferir la millor sol·lució 100% personalitzada per al client.

Rafael Paulet
President de IN2

Característiques

 • Quan IN2 planteja un projecte que inclou un gestor de portals, es basa en la següent metodologia:
 • Definició d’equipos de treball IN2-client i models de relació.
 • Definició d’objectius del portal. 
 • Conceptualizació de la solució de portal des dels aspectes tècnic, de negoci i de comunicació. Per a això es té en compte:
  • L’accessibilitat i navegabilitat del portal.
  • La gestió d’identitats que cal aplicar perquè cada usuari pugui veure i fer només allò que li correspon en l’administració del portal i dels seus continguts.
  • La integració dels components i aplicacions dins del portal.
  • La implantació del producte adequat amb el rendiment i agilitat requerit.
 • Diseny web: esquema, estil, mapa, materials i elements de disseny, copys.
 • Diseny tècnic de la implementació i les seves integracions.
 • Instalació, configuració i implementació dels disenys.
 • Testing.
 • Gestió del canvi, per aconseguir aquelles millores funcionals que no es van definir inicialment.
 • Llançament, conjunt de processos i eines per assegurar la qualitat de l’engegada.
 • Auditoria i suport postproducció.
 • Acompanyament tècnic i funcional per als cicles evolutius del portal. En resum, un conjunt de processos i eines destinats a ajudar als clients a definir, dissenyar i implementar una solució de portal amb èxit.

Contacta con nosotros para más información.

Scroll to Top