Servicios

Oficines Tècniques

Les oficines tècniques i centres de competència s’encarreguen d’assegurar l’ús dels estàndards i la qualitat definits pel client en entorns multi proveïdor.

Els experts de IN2 utilitzen eines auditables per gestionar el cicle de la vida dels desenvolupaments i la qualitat dels mateixos.

Característiques

Actualment hi ha un conjunt de necessitats en els projectes de IT que fan clau aquesta gestió del cicle de vida:

 • Major complexitat dels projectes i de les tecnologies.
 • Metodologia de gestió de projectes única.
 • Compliment d’estàndards o normatives.
 • Múltiples proveïdors de tecnologia.
 • Per donar solució a aquestes necessitats neix el concepte IN2.QPG (Quality Project Governance). IN2.QPG es basa en Metodologies àgils, Pràctiques tecnològiques, Equips altament qualificats i un paquet d’eines.

En definitiva, IN2.QPG dóna suport a la gestió del cicle de vida dels projectes focalitzant el seu potencial en:

 • Centralitzar l’administració del projecte.
 • Fomentar la col·laboració entre els diferents integrants de l’equip.
 • Mantenir la governabilitat del projecte amb els fluxos de treballs.
 • Permetre el seguiment de projectes i simplificar la seva conformitat.
 • Accelerar els temps d’engegada del projecte.
 • Assegurar la qualitat del projecte. Contacta amb nosaltres para més informació.

Contacta amb nosaltres per a més informació.

Quality Project Governance

Quality Project Governance - Oficinas técnicas