Serveis i Solucions

IN2 brinda serveis i solucions basades en eines digitals, desenvolupant i implantant metodologies fonamentades en tecnologies Open Source que ajuden als nostres clients a optimitzar la seva activitat, aconseguir els seus objectius de negoci i millorar l’eficiència dels seus processos.

D’aquesta forma encarem els processos de implantació de solucions IT amb un enfocament basat en la flexibilitat i la simplicitat.

Solucions

Control de Pacients amb Asma amb AsmaProCare

IN2 va desenvolupar Asmaprocare, una solució dinàmica per al control de pacients amb asma. Un canal de comunicació que permet una major interacció entre el pacient i el metge.

CouncilBox

Councilbox és una plataforma única en el núvol que permet la celebració de reunions en remot de Corporacions Locals (plens, comissions, obertura de plecs, etc ...) per videoconferència amb vot electrònic i la redacció automàtica de l'acta i videoacta.

Gestió de Formularis Clínics

Implementem sistemes de gestió de formularis clínics per a diferents entitats que ajuden i agiliten els processos generats dins i fora del seu HIS.

Gestió documental per al compliment normatiu

Som experts en gestió documental per al compliment normatiu i la gestió de la qualitat gràcies a l'experiència al costat dels nostres clients.

Identitats Blockchain

Permet la creació i modificació d'identitats, així com la compartició d'atributs de les mateixes en un ecosistema blockchain.

IN2 Code – Codificació Clínica CIE Snomed

Eina per a la codificació clínica CIE a partir del llenguatge natural dels professionals sanitaris.

In2tant

Sistema de missatgeria instantània integrada i segura que permet la comunicació entre persones, sistemes corporatius i dispositius IoT.

in2tant video

In2tant Vídeo està orientat a ajudar les organitzacions en el seu procés de transformació digital i és un ecosistema integrat d'aplicacions que dóna resposta a les diferents necessitats identificades en múltiples sectors.

M3 – Maturity Model Methodology

Traçant el camí cap a la transformació digital, identifica en quin punt et trobes per a abordar el repte de la transformació digital i obté unes prioritats i unes accions a emprendre per a evolucionar

Marketplace Apps de Salut

Marketplace per a la certificació, difusió i distribució controlada de APPs de salut.

Plataforma de Salut Digital

Plataforma per a la integració de dades procedent d’aplicacions, sensors i sistemes de gestió clínica.

Workflow Editorial

Organitza i facilita els processos documentals, millorant els processos de revisió i aprovació editorial, incorporar les versions de continguts i controlar el traspàs d'informació.

0
Projectes
0
Hores de desenvolupament
0
Col·laboradors

Serveis

Portals

Implantem eines basades en gestió de portals Open Source que aconsegueixen cobrir les necessitats específiques dels nostres clients d'escalabilitat, robustesa, funcionalitat i seguretat.

Interoperabilitat

Gestionem la capacitat dels sistemes d'informació de compartir dades i intercanviar informació i coneixement entre ells.

IT Governance Tools

Definim Quality Portal com el conjunt de metodologies i eines per donar suport a la gestió del cicle de vida del codi en els projectes de IT.

Gestió Documental

Oferim una solució integral que es basa en la detecció i definició dels processos documentals i de col·laboració requerits pel client, incloent el compliment normatiu i/o legislatiu.

Oficines Tècniques

Servei responsable d'assegurar l'ús dels estàndards i la qualitat definits pel client en entorns multi proveïdor.

Desenvolupaments a mida i integració

Ens posicionem com a experta en l'ús de les metodologies àgils i la tecnologia Open Source, la qual cosa permet als equips adaptar-se a les necessitats del client.

Consultoría Tecnológica

Experts en el desenvolupament i implementació de solucions Open Source com a suport en els procés de digitalització dels nostres clients

Administració de Bases de Dades

Els experts en bases de dades de IN2 ofereixen la seva gran experiència per proposar tot un seguit de serveis, permetent millorar la capacitat de gestió, el rendiment i optimitzar l'execució d'aquestes aplicacions.

Scroll to Top