Descripció del projecte

Definició de l’Arquitectura Tecnològica 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és un organisme adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és l’empresa pública encarregada de planificar i gestionar el cicle integral d’aigua a Catalunya. 

L’ACA tenia la necessitat d’evolucionar la seva arquitectura tecnològica, a causa de l’obsolescència d’alguns dels seus components i els nous reptes com a Administració Pública. Per a això va sol·licitar a IN2, com a consultors especialitzats Open Source, el suport per a la presa de decisions tecnològiques. 

En aquest projecte de consultoria es va definir la nova arquitectura tecnològica que incloïa: 

  • Generació dels models funcionals i tècnics de la nova arquitectura a curt, mitjà i llarg termini: conjunt de components, serveis i procediments. Utilització d’estàndards. 
  • Definició dels componentssoftware a curt termini: gestor de portals i de continguts, producte BPM, servidor d’aplicacions i producte d’interoperabilitat (ESB) 
  • Definició de les característiques principals de l’entorn de desenvolupament. 
  • Incorporació de les tendències tecnològiques de mercat, tenint en compte les iniciatives de la Generalitat de Catalunya. 

Després de la consultoria inicial, es va presentar i va definir un catàleg de productes que incloïa un portal & ECM, un BPM,entre altres. Aquest catàleg de productes es va incloure en una arquitectura model consensuada pel ACA i es va detallar i va documentar l’entorn de desenvolupament associat al mateix. Dins de la consultoria es va definir, també conjuntament els plans d’acció per implementar les conclusions d’aquesta.

Informació del porjecte

Client: Ministerio de Justicia 

Localització: Espanya 

Empresa: Ministerio de Justicia 

Sector: Administración Pública

Scroll to Top