Descripció del projecte

Evolució y mantenimient de portals

Ancert és el resultat de l’esforç decidit per part Consell General del Notariado per fer front a les imparables demandes de la societat. Mitjançant el desenvolupament d’aplicacions electròniques, segures, ràpides i eficaces, connecta als més de 3.000 notaris distribuïts per tot el territori nacional amb tot tipus d’organismes siguin públics o privats per a la consecució del seu objectiu final: facilitar l’assessorament al ciutadà en l’autorització de documents públics així com procedir a la seva posterior inscripció, tramitació i/o remissió a tercers organismes en la seva relació amb les diferents administracions públiques (nacionals, autonòmiques o locals).

IN2 col·labora amb Ancert mitjançant un grup de treball que desenvolupament, evoluciona i manté els portals dels col·legis de notaris de cada comunitat autònoma, a més del mateix portal corporatiu d’Ancert.

Algunes de les funcionalitats desenvolupades han estat processos web per sol·licitar i tramitar pòlisses d’assegurances d’acte i llar amb el proveïdor seleccionat per ANCERT; gestió i informació de la nacionalització del col·lectiu sefardí a Espanya; portal per a les oposicions a notari (procés, dades i exercicis).

Tots aquests portals s’han desenvolupat, mantingut, evolucionat i migrat de versió amb Liferay, basats en themes personalitzats i funcionalitats ad-hoc de multillenguatge.

Informació del projecte

Client: ANCERT

Localització: Barcelona

Empresa: ANCERT

Sector: Legal

Scroll to Top