Descripció del projecte

Eina per al control del asma, AsmaProCare

Proporcionar atenció sanitària integral és cobrir totes les necessitats de salut de la persona. Aquest és el repte que impulsa dia a dia Badalona Serveis Assistencials (BSA), una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, per tal de promoure, mantenir i restablir la salut individual i col·lectiva i afavorir el benestar de les persones.

BSA és usuari de asmaProCare nostra solució per al control de pacients amb asma, que proporciona una comunicació bidireccional i directa entre el pacient i l’especialista. 

Informació del projecte

 Client: Badalona Serveis Asistencials

Localització: Badalona

Empresa: Badalona Serveis Asistencials

Sector: Salut

Scroll to Top