Descripció del projecte

Portal del Donant de Sang 

El Banc de Sang i Teixits (BST) és l’empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com amissió garantir el proveïment i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, sent el centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades. 

El BST buscava desenvolupar i implantar un Portal del Donant de Sang que millorés la comunicació amb els donants, oferint les següents funcionalitats: 

  • Consulta i modificació de les dades de contacte 
  • Històric de donacions 
  • Consulta de les dades de l’última analítica 
  • Programació de la propera donació i consulta de disponibilitats per centre 
  • Accés a la carpeta personal de salut 
  • Tecnològicament s’ha resolt amb la implantació i parametrització de la plataforma de portals Open Source Liferay com a bastidor de portlets que aporten les funcionalitats desitjades. 
  • La interconnexió de la capa web oferta pel portal amb el back-office del BST s’ha realitzat mitjançant WebServices deslligant tecnològicament les dues capes. 
  • El portal disposa de mecanismes d’Autenticació sobre la base de certificats digitals garantint la interoperabilitat amb la resta de sistemes sanitaris. 
  • Donada la sensibilitat de les dades és de màxima importància l’enviament de les dades per canals segurs i l’accés d’usuaris mitjançant certificats digitals. Per a això s’ha realitzat la seva validació amb la plataforma PSIS de CATCert i s’ha sincronitzat entre Liferay i el back-office el repositori d’usuaris. Finalment, quant a la seguretat de les dades, tota la comunicació entre client, servidor i back-office s’ha realitzat amb l’ús de canals segurs SSL. 

 

Informació del projecte

Client: Banc de Sang i Teixits 

Localització: Barcelona 

Empresa: Banc de Sang i Teixits 

Sector: Salut Pública 

Scroll to Top