Descripció del projecte

Gestió documental per a centres assistencials.

L’Institut Català de la Salut (ICS), organisme depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, tine com a missió donar una atenció d’excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l’àmbit de la salut a Catalunya.

L’ICS va sol·licitar a IN2 la implantació d’una gestió documental per a la gestió de la documentació de qualitat dels centres assistencials de Barcelona ciutat, com a primer pas per a la construcció d’una plataforma que integrarà un portal d’usuari, una eina de gestió de processos i la gestió documental estesa als centres d’atenció primària de la ciutat de Barcelona

Informació del projecte

Client: Institut Català de la Salut

Localització: Barcelona

Empresa: Generalitat de Catalunya

Sector: Salut Pública

Scroll to Top