Descripció del projecte

 Gestió documental i treball col·laboratiu

La Societat General d’Aigües de Barcelona ofereix la seva experiència en la gestió del cicle integral de l’aigua i proposa solucions i tecnologies al servei del sector de l’aigua i del medi ambient. La seva missió és Liderar el desenvolupament de solucions i tecnologies en el sector de l’aigua; traslladar a la societat l’experiència acumulada, generant valor per als nostres grups d’interès i contribuir a aconseguir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides.

IN2 col·labora amb AGBAR en diversos projectes, però bàsicament a ajudar-los en les seves necessitats de gestió documental i treball col·laboratiu.

Implementem un portal d’eines col·laboratives Aquagest, fomentat pel gestor documental. El portal incloïa el desenvolupament de portlets de Liferay i web scripts d’Alfresco.

També col·laborem en un projecte de consultoria documental Aquacis, on implementem una plataforma documental i una corona de serveis documentals. Es va basar en la solució corporativa Alfresco, en alta disponibilitat, el desenvolupament de models documentals i de processos de càrrega dels projectes Sicam i Aquacis.

Addicionalment desenvolupem el procés de gestió documental per a la gestió de factures de AGBAR i el desenvolupament d’una corona de serveis web per a la comunicació amb el gestor documental usant l’estàndard CMIS.

Finalment implementem la gestió documental de projectes i productes tecnològics propis d’Aqualogic (AGBAR).

En resum, AGBAR i IN2 posseeix una profunda història de col·laboració en solucions corporatives de gestió documental i treball col·laboratiu.

Informació del projecte

Client: AGBAR.

Localització: Barcelona.

Empresa: AGBAR.

Sector:

Administració Pública, gestió del cicle l’aigua.

Scroll to Top