Integració de les dades de salut i socials generades en els proveïdors de la comarca del Baix Penedès

Projecte de consultoria per a la generació periòdica d’indicadors que permeti millorar la gestió municipal en els àmbits relacionats amb la salut i els serveis socials que són de la seva competència.

El projecte en xifres

0

municipis són el focus d’aquest projecte

El problema del client

Les entitats locals a Catalunya són a càrrec de la prestació d’alguns dels serveis anomenats “socials” als seus ciutadans. Perquè aquesta prestació sigui eficient, en temps i adequada a la persona, fa falta disposar d’informació de qualitat referent a diversos aspectes: demogràfic, de salut, etc. La Xarxa la Tecla, proveïdor de gairebé tots els serveis de salut del Baix Penedès i d’una part significativa dels serveis socials, vol oferir als ajuntaments un conjunt d’indicadors, convenientment analitzats, perquè aquests disposin d’informació articulada, de manera que es pugui visualitzar la interacció existent entre la situació de la salut al territori i les necessitats de l’àmbit social, dissenyant un model d’anàlisi integral. 

Els objectius del client

Per poder oferir serveis de qualitat a qui ho necessiti i quan ho necessiti, es vol establir un model d’anàlisi que compleixi les característiques següents: 

  • Automatitzable al màxim. 
  • Replicable amb una periodicitat determinada. 
  • Traslladable als ajuntaments de la comarca per millorar-ne la gestió. 
  • Adaptat a les necessitats de la població de la comarca. 

Repte principal a resoldre

El primer repte del projecte és obtenir una definició dels millors indicadors possibles per aconseguir l’objectiu, sense caure en l’excés. Una vegada definits els indicadors, és imprescindible identificar les fonts d’informació on hi ha les dades necessàries per calcular els indicadors i analitzar fins a quin punt la captura d’aquestes dades és automatitzable. Cal tenir en consideració que les fonts d’informació són molt diverses i de naturaleses molt diferents. Finalment, cal uniformitzar la informació perquè es pugui comparar i analitzar en el seu conjunt. 

La solució

A més de les fonts d’accés públic, es va iniciar un procés per arribar a acords amb les entitats municipals que gestionen part de les dades necessàries per a la construcció del model d’anàlisi. Moltes d’aquestes dades són les que fan referència a les variables socials i els pactes són necessaris per poder accedir a la informació.

En paral·lel, es desenvolupen els processos d’extracció i de transformació de la informació perquè s’emmagatzemi de manera estructurada en una eina de BI, la qual ha de permetre l’anàlisi dinàmica de la informació i la generació automàtica d’informes.

Finalment, l’equip consultor rep aquesta informació per aplicar la seva experiència i coneixement a la redacció de recomanacions per a les entitats locals.

Resultats i beneficis obtinguts

Es disposa d’un model d’anàlisi que combina dades de salut i dades socials i que utilitzen els principals proveïdors de serveis de salut i socials del territori. Les decisions de planificació i de gestió es prenen, en part, amb la informació facilitada. 

A més, es disposa d’un model d’extracció-estructuració-anàlisi replicables a altres territoris i, fins i tot, escalable en l’àmbit nacional. 

S’integren els àmbits de la salut i el social per millorar la gestió i beneficiar el ciutadà
Model replicable i escalable a altres organismes

Contacta amb nosaltres!

Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de les teves dades personals abans d'enviar.
Carregant...

Altres casos d'èxit

Treballem perquè les coses surtin bé

Formulari de contacte

Tens algún dubte o vols preguntar-nos quelcom?

Endavant!
Accepto el tractament de les teves dades personals
Accepta el tractament de dades personals abans d'enviar.
Carregant...